Poděkování

23.08.2015 12:51

Děkujeme všem rodičům, kteří nás nenechali ve štychu a přijeli nám

pomoci do Hostinného na nakládku a také na nás počkali v Trutnově

a pomohli s vykládkou nářadí.

Zvláštní poděkování patří manželům Švecovým, kteří nám zajistili

nákladní automobil pro přepravu nářadí.

Děkujeme vám

 

kolektiv trenérů SG